Wiersze Wybrane, page 276
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

	("O Heraclitus -- friend, you have taught me...")
	-------------------------------------------------------------------

	O Heraclitus -- friend, you have taught me to love fire and to die
	at any moment.
	Ever since I glimpsed your writings -- and fire was digesting them,
	the very one which opens the insides of wax-sealed envelopes and
	devours cities, I knew that you are the only true prophet. You
	have annunciated fire for me, as in a different mythology an angel
	annunciates pain for Mary. Faith so full of light has saturated
	my body, and now I am your wench, with my body and my thought
	nourishing your being.
	I am combusting, O Heraclitus, day by day and thought by thought.
	I burn.

   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
				
	***("Heraklicie -- przyjacielu, nauczyles mnie...")
	-------------------------------------------------------------------

	Heraklicie -- przyjacielu, nauczyłeś mnie kochać ogień i
	umierać w każdej chwili.
	Odkąd ujżałam twoje pisma -- a trawił je ogień, ten sam,
	który otwiera wnętrza zalakowanych kopert i pochłania miasta,
	wiedziałam, ze jesteś jedynym prorokiem. Zwiastowałeś mi
	ogień, jak w innej mitologii anioł zwiastuje Marii ból. Prze-
	poiła moje ciało wiara świetlista i oto służebnicą twoją
	jestem, moim ciałem i moją myślą karmiąc istnienie twoje.
	Spalam się, Heraklicie, dzień po dniu i myśl po myśli.
	Płonę.

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up