Wiersze Wybrane, page 277
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("a cream jar the lilies of the valley")
		-------------------------------------------------------------

		a cream jar the lilies of the valley
		greedily wilting
		and a rap of slender heels outside the slender window
		and wisdom -- the evenly trimmed garden beds

		this shelf and this picture with its fading shine
		this jar which gives off a scent
		delineate exactly
		my world finite my world on tip-toe to heaven

		and when I think of you
		then it is between the flower
		and the scent
		like one apprehends a cut hand or foot
		a bit of attention a scrap only
		suffices
		to make sure that the cut keeps on mending

   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
				
		***("sloik z kremem konwalie")
		-------------------------------------------------------------

		słoik z kremem konwalie
		łapczywie więdnące
		i stuk wąskich obcasów poza wąskim oknem
		i mądrość -- równo przystrzyżone grzędy
	
		ta półka i ten obraz z płowiejącym blaskiem
		ten słoik który pachnie
		wytyczają dokładnie
		mój świat skończony mój świat w niebo wspięty

		i gdy myślę o tobie
		to pomiędzy kwiatem
		i pomiędzy zapachem
		jak się myśli o dłoni lub stopie zaciętej
		drobna chwila uwagi strzęp tylko
		potrzebny
		dla pewności że cięcie zabliźnia się dalej

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up