Wiersze Wybrane, page 281
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("when I exist...")
		-------------------------------------------------------------

		when I exist
		inside the soft cocoons of days
		when I stretch out inside the soft cocoons
		I do not know
		(time is relative)
		if days pass
		if I pass
		speed has properties psychotropic
		ever faster pass the days

		on a sharp curve grows a hard and boughy tree
		beyond this curve
		nothing else anymore
		save for the hardworking generations
		a knobby brown trunk
		an arm
		a road runs through it

   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
				
		***("kiedy trwam")
		-------------------------------------------------------------

		kiedy trwam
		we wnętrzu miękkich kokonów dni
		kiedy przeciągam się we wnętrzu miękkich kokonów
		nie wiem
		(czas jest względny)
		czy dni mijają
		czy ja mijam
		szybkość ma wlasności odurzające
		coraz szybciej mijają dni

		na ostrym zakręcie rośnie rozgałęzione twarde drzewo
		za tym zakrętem
		nie ma już nic
		oprócz pracowitych pokoleń
		sękaty brązowy pień
		ramię w poprzek
		przecina droga

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up