Wiersze Wybrane, page 282
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("in the evening's warm fingers...")
		-------------------------------------------------------------

		in the evening's warm fingers
		crickets live
		and this is why the evening chuckles softly
		and sometimes sobs

		the poplars made very curious
		climb on tip-toe
		and with green leaves peer into
		the brazen half-closed peepers of stars

		and the moon
		mustache raised into a smile
		stretches itself lengthwise		
		purrs

		in this landscape
		your tenderness
		blossoms like the scent
		of nettle

   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
				
		***("w cieplych palacach wieczoru...")
		-------------------------------------------------------------

		w ciepłych pałacach wieczoru
		mieszkają świerszcze
		i dlatego wieczór się śmieje cicho
		a czasem płacze

		topole bardzo ciekawe
		wspięły się na palce
		i zaglądają zielonymi liśćmi
		w bezczelne przymrużone ślepia gwiazd

		a księżyc
		wąsy uniesione w uśmiech
		przeciąga się podłużnie
		mruczy

		w tym krajobrazie
		twoja tkliwość
		rozkwita jak zapach
		pokrzywy

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up