Wiersze Wybrane, page 283
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		The World Is Pretty
		-------------------------------------------------------------

		it was impotency which lipsticked the world
		for the photograph
		the snow face-powdered the lily of the valley shoots
		and the trees have curving lashes
		x-rayed by the round moon
		-- the world is so pretty --
		on the street
		a long shadow of a street light
		snuck its way into the pickets of a fence
		which keeps mum all down the line
		in the tenement gate -- contrary
		to the squeaky footsteps
		kisses bloom
		can you hear them -- they are chiming
		like the little sleepyheads of the lily of the valley
		-- the world is so pretty --
		on the other side
		of a window shut
		
   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
				
		Swiat jest ladny
		-------------------------------------------------------------

		to bezsilność uszminkowała świat
		do fotografii
		śnieg upudrował kiełki konwalii
		i drzewa mają wygięte rzęsy
		prześwietlone okrągłym księżycem
		-- świat jest taki ładny --
		na ulicy
		długi cień latarni
		wplątał się w deski płotu
		milczącego podłużnie
		w bramie -- na przekór
		skrzypiącym krokom
		kwitną pocałunki
		słyszysz -- dzwonią
		jak drzemiące główki konwalii
		-- świat jest taki ładny --
		po drugiej stronie
		zamkniętych okien

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up