Wiersze Wybrane, page 284
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

	untitled ("Yes, the heart for sure is an invention...")
	---------------------------------------------------------------------
		 
	Yes, the heart for sure is an invention, and otherwise does not exist
	at all. The heart is that which loves, and that which loves is
	ephemeral and is everywhere. Ergo, it may only be a thought, a
	warmth in the fingertips, a streak of exhaled air, a dampened color
	of voice, merely a whisper. And all the fairy tales, which begin
	with "a long, long time ago, one day, there was a he or a she" --
	all of them -- talk of the heart. And the heart lords it over
	everyone in the fairy tales, it elbows its way everywhere, and the
	heart is manly like the knight who slays the hydra, and is immortal
	like the hydra, which in place of every cut-off head sprouts ten
	live ones, and is unconquered like a mountain made of slippery glass,
	and as submissive as the eyes of a loving woman. And finally the
	heart is true like the word in which it was locked -- a lifetime
	prisoner sentenced to solitude and an unimportant death.

   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

	***(Tak, serce jest na pewno wymyslone....)
	---------------------------------------------------------------------
	 
	Tak, serce jest na pewno wymyślone, poza tym nie istnieje
	zupełnie. Serce jest tym, co kocha, a to, co kocha, jest ulotne
	i jest wszędzie. Ergo, może być tylko myślą, ciepłem w koń-
	cach palców, smugą wydychanego powietrza, przytłumioną
	barwą głosu, samym szeptem. I wszystkie bajki, które zaczy-
	nają się, "dawno, dawno temu, pewnego dnia, był sobie albo
	była" -- wszystkie -- mowią o sercu. I panoszy się serce
	w bajkach, i rozpycha się serce łokciami, i jest serce mężne
	jak rycerz uśmiercający hydrę, i jest nieśmiertelne jak hydra,
	której w miejsce odciętej głowy odrasta dziesięć ży-
	wych, i jest niezdobyte jak góra ze śliskiego szkła, i uległe
	jak oczy kochającej kobiety. I wreszcie jest serce prawdziwe jak
	słowo, w którym je zamknięto -- więzień dożywotni na
	samotność skazany i na nieważną śmierć.

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up