Wiersze Wybrane, page 286
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		("my heart is an absolute ruler")
		-------------------------------------------------------------

		my heart is an absolute ruler
		oh how it lords it over me
		is in the way of all the world for me

		drowns out the splash of a fountain
		faster than a pigeon's wing
		sits down on a windowsill

		then at length gazes down
		from the 9th floor
		and is happy to see the smallness of people
		and its own greatness
		
   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
				
		***("moje serce jest wladca absolutnym")
		-------------------------------------------------------------

		moje serce jest władcą absolutnym
		ach jak ono się panoszy
		przesłania mi cały świat

		zagłusza plusk fontanny
		szybsze od skrzydeł gołębia
		przysiada na parapecie

		potem długo patrzy w dół
		z ósmego piętra
		i cieszy się widząc małość ludzi
		i własną wielkość

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up