Wiersze Wybrane, page 287
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("O bird of my heart")
		-------------------------------------------------------------

		O bird of my heart
		do not be sad
		I will feed you the grain of joy
		you will shine

		O bird of my heart
		do not weep
		I will feed you the grain of tenderness
		you will fly

		O bird of my heart
		with lowered wings
		do not rage
		I will feed you the grain of death
		you will sleep
		
   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
				
		***("ptaku mojego serca")
		-------------------------------------------------------------

		ptaku mojego serca
		nie smuć się
		nakarmię cię ziarnem radości
		rozbłyśniesz

		ptaku mojego serca
		nie płacz
		nakarmię cię ziarnem tkliwości
		fruniesz

		ptaku mojego serca
		z opuszczonymi skrzydłami
		nie szarp się
		nakarmię cię ziarnem śmierci
		zaśniesz

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up