Wiersze Wybrane, page 288
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

	untitled ("To find you -- to look at you...")
	------------------------------------------------------------------

	To find you -- to look at you -- is merely a vestibule of
	imagination -- but already no longer accesible to my senses
	blinded by regret. I cannot recall the features of your
	face -- they have become smudged in despair like a word in an ink
	spot. Your voice does not sing within me -- within me who used
	to be the best resonator of your voice. Does not sing because
	the shout of solitude has drowned out the patient words spoken
	with your mouth.
	And I have misplaced your hands and mouth and everything that
	was you went away -- to become reborn in a sudden sharp pain after
	you.
		
   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
				
	***("Znalezc ciebie -- spojrzec na ciebie...")
	-------------------------------------------------------------

	Znaleźć ciebie -- spojrzeć na ciebie -- to zaledwie przed-
	sionek wyobraźni -- ale już niedostępny moim oślepionym
	przez żal zmysłom. Nie potrafię przypomnieć sobie rysów
	twojej twarzy -- zatarły się w rozpaczy jak słowo w plamie
	atramentu. Twój głos nie śpiewa we mnie -- we mnie która
	byłam najlepszym rezonatorem twego głosu. Nie śpiewa bo
	krzyk samotności zagłuszył cierpliwe wyrazy wypowiadane twoimi
	ustami.
	I ręce twoje pogubiłam i usta i wszystko to co było tobą ode-
	szło -- żeby zrodzić się na nowo w nagłym ostrym bólu po
	tobie.

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up