Wiersze Wybrane, page 291
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("my eyes -- no longer eyes...")
		-----------------------------------------------------------
 
		my eyes -- no longer eyes
		but stars
		finely powdering the sky
		my skin -- no longer skin
		the snow outside my window
		softly stuck to the ground
		my love -- with roots
		bulging
		my love deep
		dark
		forlornly bursts the scorched earth
 
	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("moje oczy -- juz nie oczy...")
		-----------------------------------------------------------
		 
		moje oczy -- już nie oczy
		ale gwiazdy
		drobno rozproszone po niebie
		moja skóra -- juz nie skóra
		śnieg za oknem
		miękko przywarł do ziemi
		moja miłość -- korzeniami
		rozrosła
		moja miłość głęboka
		ciemna
		głucho pęka spalona ziemia
 
            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up