Wiersze Wybrane, page 294
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("you bid me to pray...")
		-----------------------------------------------------------

		you bid me to pray
		and so I say
		O quail of my concern
		at the dark grain of pain
		peck

		yes pretty please
		O quail of my fear
		in the tall thistles
		fly some

		O quail -- my dead hope
		fledge in the nest
		the chilled featherless nestlings
		
   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
				
		***("kazales mi sie modlic")
		-----------------------------------------------------------

		kazałeś mi się modlić
		i mówię tak
		przepiórko mojej troski
		ciemne ziarno bólu
		dziob

		tak proszę
		przepiórko mojej trwogi
		w wysokich ostach
		polatuj

		przepiórko -- umarła moja nadziejo
		wykarm w gnieździe
		zmarznięte bezbióre pisklęta

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up