Wiersze Wybrane, page 295
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("someday there will come a great reconciliation...")
		--------------------------------------------------------------

		someday there will come a great reconciliation
		with the bookshelf
		with the painting
		(electric light -- a tiny miracle of imagination)

		someday a great satiation will arrive
		of the hunger of hands and legs
		(my feet are still idle
		immersed to the ankles in philosophy)

		and there will be a silence as great
		as if in all the orchestras
		the drums had died
		of an aneurysm of a torrid heart
		
   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
				
		***("kiedys przyjdzie wielkie pogodzenie")
		-----------------------------------------------------------

		kiedyś przyjdzie wielkie pogodzenie
		z półką na książki
		z obrazem
		(światło elektryczne -- maleńki cud wyobraźni)

		kiedyś przyjdzie wielkie zaspokojenie
		głodu rąk i nóg
		(moje stopy jeszcze ciągle bezczynne
		po kostki zanurzone w filozofii)

		i będzie cisza tak wielka
		jak gdyby we wszystkich orkiestrach
		umarły bębny
		na anewryzm gwałtownego serca

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up