Wiersze Wybrane, page 296
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

	  untitled ("drawerfuls of precious belongings")
	  -----------------------------------------------------------------

	  drawerfuls of precious belongings
	  but we are slowly slowly getting used to the idea
	  we touch this or that lightly
	  a hue a scent a scent a hue
	  we bid goodbye to a leaf to a bloom to a bloom to a leaf
	  and in a slender rivulet of rainwater we flow into the deep

	  into space into time into the incomparable into the infinite
	  beyond our sharply circumscribed world
	  here a fence and there a fence by the fence service trees blacken
	  wet bird wings bundle tightly
	  the beating hearts of birds the rustle the flutter the fear

	  we kiss ever more lightly -- with knowledgeable hands
	  ever more gingerly we touch the stilled bodies
	  the fire obedient as a dog creeps up to our feet
	  in it glows a tender certainty a shine
	  sprinkled with ashes -- we plan partings
	  and in a slender rivulet of rainwater we flow into the deep
	  
   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
	  	  
	  ***("szuflady pelne drogocennych przynaleznosci")
	  -------------------------------------------------------------

	  szuflady pełne drogocennych przynależności
	  ale już się przyzwyczajamy pomału pomału
	  dotykamy lekko tej lub owej rzeczy
	  koloru zapachu zapachu koloru
	  żegnamy się z liściem z kwiatem z liściem
	  i wąską strugą deszczu upływamy w głąb

	  w przestrzeń w czas w niewymiernosć w nieskończoność
	  poza nasz ostro obrysowany świat
	  tutaj płot i tam płot pod płotem czernieją jarzębiny
	  mokre skrzydła owijają szczelnie
	  bijące ptasie serca szelest trzepot strach

	  coraz lżej całujemy -- umiejętnymi rękoma
	  coraz ostrożniej dotykamy znieruchomiałych ciał
	  ogień jak pies posłuszny przypełza nam do nóg
	  żarzy w nim czuła pewność blask
	  przyprószony popiołem -- planujemy rozstania
	  i wąską strugą deszczu upływamy w głąb

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up