Wiersze Wybrane, page 297
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

	untitled ("And what will do the butterfly...")
	-------------------------------------------------------------

	And what will do the butterfly which used to sit down on my left
	foot when I, tired, rested near a narrow forest path by the lake.
	I am not worried about the forest or the water, because the water
	is always alive, moving, swaying, and fish live in it and
	beetles, and sometimes wind runs through it. But a butterfly left
	alone? A butterfly, whom no one will ever tell again: You are
	beautiful, in velvet wings you have enclosed a blue-eyed sun,
	without which it would be dark in this part of the forest near this
	path, exactly at this place, where my feet and hands are to be
	found, and my smile. My smile -- I am sure of this -- would
	go out,	if you were not to be, and I am worried, I am terrifically
	fearful that our relationship is so exacting that you also cannot
	exist without my smile.

   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
				
	***("A co zrobi ten motyl...:)
	---------------------------------------------------------------------

	A co zrobi ten motyl, który zwykł siadać na mojej lewej sto-
	pie, kiedy zmęczona odpoczwałam przy wąskiej ścieżce leśnej
	obok jeziora. O las się nie troszczę, ani o wodę, bo ona wiecznie
	żywa, ruchliwa, rozkołysana, mieszkają w niej ryby is chrabąsz-
	cze, a czasem przebiega wiatr. Ale osamotniony motyl? Motyl,
	któremu nikt więcej nie powie: jesteś piękny, w pluszowych
	skrzydłach zamknąłeś małe niebieskookie słońce, bez którego
	byłoby ciemno w tej części lasu przy tej ścieżce, dokładnie
	w tym miejscu, w którym znajdują się moje stopy i ręce,
	i uśmiech. Mój uśmiech -- tak jestem pewna -- zgasłby, gdyby
	ciebie by nie było, i boję się, lękam się ogromnie, ze może
	zwiazek nasz jest tak ścisły, że i ty nie potrafisz istnieć bez
	mojego uśmiechu.

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up