Wiersze Wybrane, page 299
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("when they put down pavement everywhere")
		-------------------------------------------------------------

		when they put down pavement everywhere
		trim and explain every tree
		jasmine as jasmine and maple as maple
		hope is of color green
		and does blossom prettier than a flower

		never again will I comprehend what the symbols denote
		the plaza is all paved now
		there is no room left for the literal
		in words
		in formalized signs
		in gestures
		
		when they put down pavement everywhere
		silent will go
		my enduring heart
		
   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
				
		***("kiedy juz wszedzie poloza bruk")
		-------------------------------------------------------------

		kiedy już wszędzie położą bruk
		przytną i wytłumaczą każde drzewo
		jaśmin na jaśmin i klon na klon
		nadzieja ma kolor zielony
		i kwitnie piękniej niż kwiat

		już nigdy nie zrozumiem co przedstawiają symbole
		cały plac dokładnie zabrukowany
		nie ma miejsca na dosłowność
		w słowach
		w sformalizowanych znakach
		w gestach

		kiedy już wszędzie położą bruk
		uciszy się
		moje wytrwałe serce

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up