Wiersze Wybrane, page 300
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("in three days the day will fade")
		------------------------------------------------------------

		three days and the day will fade
		the trace will vanish

		why do I mention it
		why do I reminisce
		of the frailty of body
		of time passages
		of sand grains seeping through
		of the swelling of feet

		so many times
		I walked by the grassy graves
		I would be on the outside
		they -- in there
		I could not speak with them
		except for
		through the lettering
		I was grateful
		to the faded photographs

		and I could not conceive of

		that first primordial mistake
		which each of us has to redeem alone
		
   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
				
		***("za trzy dni poblednie dzien")
		------------------------------------------------------------

		za trzy dni poblednie dzień
		zniknie ślad

		czemu mówię o tym
		dlaczego przypominam
		o kruchosci mojego ciała
		o upływie czasu
		o przenikaniu ziarenek piasku
		o nabrzmiewaniu stóp

		tyle razy
		obchodziłam zarosłe trawą groby
		ja byłam na zewnątrz
		oni -- tam
		nie mogłam z nimi mówić
		inaczej
		jak poprzez napis
		byłam wdzięczna
		spłowiałym fotografiom

		i nie mogłam nie mogłam sobie wyobrazić

		ten pierworodny błąd
		każdy z nas musi odkupić sam

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up