Wiersze Wybrane, page 303
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("I put up for myself a huge black cross")
		-----------------------------------------------------------

		I put up for myself a huge black cross
		and I burned up in love's fire
		 
		in vain did Byzantium
		wring its frail fingers
		 
		martyrs's aureoles rolled in the sky
		 
		the flame lit up the earth
		people looked hard
		towards the star Venus
		 
		they thought they understood
		
	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("postawilam sobie wielki czarny krzyz")
		-----------------------------------------------------------

		postawiląm sobie wielki czarny krzyż
		i spłonełam w ogniu miłości

		na próżno Bizancjum
		załamywało wiotkie palce

		aureole męczenników toczyły się po niebie

		ziemię oświetlił płomień
		ludzie badawczo
		patrzyli w stronę gwiazdy Wenus

		zdawało im się że rozumieją				
		
            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up