Wiersze Wybrane, page 304
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("the color of springtime is green")
		------------------------------------------------------------

		the color of springtime is green
		but the color of pain -- dim
		blood congealed shines in the lake
		moon runs high with a stream of words

		the color of springtime is golden
		like a flower that lodges under a cloud
		the color of pain -- is dim
		like a chewed on branch of spruce

		the color of love -- red
		but the color of love past
		ran through with a chill
		the lake at its deepest place

		a dragonfly took me on its wings
		cruises over the darkened water
		the color of love is golden
		like the river's color in the sun

	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
			
		***("kolor wiosny jest zielony...")
		------------------------------------------------------------

		kolor wiosny jest zielony
		a kolor bólu -- ciemny
		krew zakrzepła w jeziorze świeci
		strugą słów wezbrany księżyc

		wiosny kolor jest złoty
		jak kwiat co pod obłokiem mieszka
		kolor bólu -- jest ciemny
		jak rozgryziona gałąź świerka

		kolor miłości -- czerwony
		a kolor miłości co przeszła
		w najgłębszym miejscu jezioro
		na wylot chłodem przeszył

		ważka mnie wzięła na skrzydła
		ponad wodą pociemniałą leci
		kolor miłości jest złoty
		jak w słońcu kolor rzeki

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/


up