Wiersze Wybrane, page 305
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		Closed for Taking Inventory
		------------------------------------------------------------
 
		kisses will go on sale
		until breathlessness
		hugs for dime a dozen
		and the waiting day in day out
		and the waiting day in day out
			for the night
			for the dawn
			for the bread
			for the pain
			for the hunger
			for the sun
			for the rain
			for the skies
			for... nothing
		so many days
		nights
		linked in the chain of moments
		used to bind and lead
		the curiously docile
		tamed womanhood
		for sale...
		 
	Polish text Copyrights 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		Remanent
		------------------------------------------------------------
		 
		na wyprzedaż pójdą pocałunki
		aż do utraty tchu
		na drobną sprzedaż uściski
		i czekanie dzień po dniu
		i czekanie dzień po dniu
			na noc
			na świt
			na chleb
			na ból
			na glód
			na ślońce
			na deszcz
			na niebo
			na... nic
		tyle dni
		nocy
		spojonych w łańcuch chwil
		na którym prowadzą
		przedziwnie uleglą
		poskromioną kobiecość
		na sprzedaż...
		 
			Halina Poświatowska, Polish, 1960s.
	

up