Wiersze Wybrane, page 306
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("I have not yet reminisced of love")
		------------------------------------------------------------

		I have not yet reminisced of love
		love
		yes -- she alone
		is not subservient to the flow of time
		persists --
		if she exists -- does so forever
		but if she is absent

		hourglasses of oceans roll the grains of sand
		the moon constantly changes its golden face
		terrific wind pulls with a darkened light

		there is no mercy
		there is no redemption
		there is no us
		there is not
		there is not

	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
			
		***(jeszcze nie wspominalam o milosci")
		-------------------------------------------------------------

		jeszcze nie wspominałam o miłości
		miłość
		tak -- one jedna
		nie podlega upływowi czasu
		trwa --
		jeśli jest -- jest wieczna
		a jeśli jej nie ma

		klepsydry oceanów toczą ziarna piasku
		księżyc nieustannie odmienia złotą twarz
		pociemniałym światłem ciągnie ogromny wiatr

		nie ma zmiłowania
		nie ma odkupienia
		nie ma nas
		nie ma
		nie ma

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up