Wiersze Wybrane, page 307
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("I do not know how to fondle")
		------------------------------------------------------------

		I do not know how to fondle
		with words even
		I can braid useless hands
		on exceedingly calm words
		to whisper
		to the evil belly
		about the huge tipsy sway of seas
		to breasts
		about the two tawny islands
		on the pacific ocean
		to show my left leg
		the throbbing Saint-Lazare river
		and the right one
		the gray sedate skin of the Delaware
		afterwards
		to teach -- the pulled-up knees
		serenity -- nonexistence
		the memory of you -- to sketch it
		in zig-zags of hurried words

   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
			
		***("nie potrafie piescic")
		------------------------------------------------------------

		nie potrafię pieścić
		nawet słowami
		mogę zaplątać bezużyteczne ręce
		na bardzo spokojnych słowach
		brzuchowi zlęmu
		szeptać
		o wielkim chwiejnym rozkołysaniu morza
		piersiom
		o dwu brunatnych wyspach
		na oceanie spokojnym
		mojej lewej nodze pokazywać
		tętniącą rzekę Saint-Lazare
		a prawej
		szarą spokojną skóre na rzece Delaware
		potem
		podgięte kolana -- uczyć
		spokoju -- nieistnienia
		pamięć o tobie -- kreślić
		zygzakami pośpiesznych slow

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up