Wiersze Wybrane, page 308
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		In Between
		------------------------------------------------------------

		with a leg I push the universe away
		pondering a bit
		swinging on a thread
		of unspecified wants

		an existence
		a little smudge
		is creeping
		on my mouth
		bothering the mouth

		I hook fingers
		into the leaf-splintered sun
		feeding the fingers
		the light of sudden longish glints

		they are shaking
		they are trembling
		in the browning of hungry senses
		with an open mouth
		I catch the fleeing universe

   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
				
		Pomiedzy
		------------------------------------------------------------

		odpycham nogą wszechświat
		luźno zamyślona
		kołyszę się na nitce
		nieokreślonych pragnień

		jakieś trwanie
		smużką
		pełga
		po moich ustach
		drażni usta

		palce zaczepiam
		o rozszczepione na liściu słońce
		karmię palce
		światłem nagłych podłużnych błysków

		one drżą
		one się chwieją
		w brązowieniu głodnych zmysłów
		otwartymi ustami
		chwytam umykający wszechświat

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up