Wiersze Wybrane, page 309
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("the ship flew")
		------------------------------------------------------------
 
		the ship flew
		on the horizon left behind there remained
		your raised hands white
		
		you be well
		you be well

		should I ever return flying behind a ship
		then only as a bird
		to sit down on a rock
		to think

		I will return not to you

		to the rock
		my white bones
		will shine
		for the leaving ships

	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("frunal okret")
		------------------------------------------------------------
	 
		frunał okręt
		na horyzoncie pozostały
		twoje dłonie uniesione białe

		bądź zdrowy
		bądź zdrowy

		jeśli kiedy powrócę lecąc za okrętem
		to tylko jak ptak
		żeby na skale usiąść
		zamyślić się

		nie do ciebie powrócę

		do skały
		będą świeciły
		moje białe kości
		odpływającym okrętom

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up