Wiersze Wybrane, page 310
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("I told my soul do stay")
		------------------------------------------------------------

		I told my soul do stay
		this room is nice
		four walls
		a floor: a violin case
		distinguished (closed) doors

		stubornly and senselessly
		she would run around the earth
		like a giant dragonfly
		or like a jet plane

		I asked
		how much sense is there
		in a geometry of events
		in motion on circumference

		passing me
		she asked
		and how much in me?

	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
			
		***("I powiedzialam mojej duszy zostan")
		------------------------------------------------------------

		powiedziałam mojej duszy zostań
		ten pokój jest ładny
		cztery ściany
		podłoga: pudło skrzypiec
		dostojne (zamknięte) drzwi

		uparcie i bezsensownie
		obiegała ziemię
		jak wielka ważka
		albo jak odrzutowiec

		spytałam
		ile jest sensu
		w geometrii zdarzeń
		w ruchu po kole

		mijajac mnie
		spytała
		a ile we mnie?

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up