Wiersze Wybrane, page 311
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("our possibilities are huge")
		------------------------------------------------------------

		our possibilities are huge
		for example: my innards
		of which I know nothing
		could knot into a Hesperidean rose
		of sharp thorns
		a rose could grow
		way past the gullet
		plug up
		the windpipe's slim hole

		and suddenly
		the lungs full of tiny sharp aches
		and the air fluttering helplessly
		across the street
		ungettable unreachable
		in the eyes a red signal
		fear like a policeman on the corner

		this is how one dies upon a flower
		of which
		I say
		one might know nothing
		
   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
				
		***("mozliwosci mamy ogromne")
		------------------------------------------------------------

		możliwości mamy ogromne
		na przykład: moje wnętrzności
		o których nic nie wiem
		mogą się splątać w hesperyjską rózę
		o ostrych kolcach
		róża może wyróść
		aż ponad przełyk
		zatkać
		otwór tchawicy wąski

		i nagle
		płuca pełne drobnych kłujących bólów
		i powietrze trzepocące bezradnie
		po przeciwnej stronie ulicy
		ani podbiec ani go dosięgnąć
		sygnał czerwony w oczach
		strach jak milicjant na rogu

		tak właśnie umiera się na kwiat
		o którym
		mówię
		można nic nie wiedzieć

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up