Wiersze Wybrane, page 312
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("call me by name...")
		-------------------------------------------------------------

		call me by name
		and I will come
		O soul mine
		call me by name
		do not ask
		if my name is the name
		of a passing bird
		or of a bush
		growing into the earth
		and painting the sky
		the color of blood
		and do not ask
		my name
		I myself do not know
		I am questing
		I am questing my name
		and I know that when I hear it
		I will come
		even from the depths of hell
		I will kneel before you
		and in your hands
		my tortured head I will lodge

   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
			
		***("zawolaj mnie po imieniu")
		-------------------------------------------------------------

		zawołaj mnie po imieniu
		a przyjdę
		duszo moja
		zawołaj mnie po imieniu
		nie pytaj
		czy imię moje jest imieniem
		przelotnego ptaka
		czy krzewu
		który w ziemię wrasta
		i barwi niebo
		kolorem krwi
		i nie pytaj
		jak mi na imię
		ja sama nie wiem
		szukam
		szukam mojego imienia
		i wiem ze jeśli je posłyszę
		to przyjdę
		choćby z dna piekieł
		uklęknę przed tobą
		i w twoje ręce
		moją głowę umęczoną złożę

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up