Wiersze Wybrane, page 313
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		From the Hospital Windows
		-------------------------------------------------------------

		from here landscapes can be seen
		cut out with a knife
		in the heart's well of congealed water
		a chill
		an unreachable ceiling
		glass

		hands -- ten fingers disabled
		abandoned absolutely
		useless to anyone
		blind

		pigeons descend from the clouds
		with prehensile beaks
		they take the fingers
		fly off with them white
		shining deathly to heaven
			
   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
			
		Z okien szpitala
		-------------------------------------------------------------

		stąd widać krajobrazy
		wycięte nożem
		w studni serca skrzepłej wody
		chłód
		sufit niedosięgły
		szkło

		ręce -- dziesięć bezwładnych palców
		opuszczone absolutnie
		niepotrzebne nikomu
		ślepe

		gołębie sfruwają z obłoków
		w chwytne dzioby
		biorą palce
		odlatują z nimi białymi
		swiecącymi martwo do nieba

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up