Wiersze Wybrane, page 316
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("they had St. Erasmus's hands spread")
		-------------------------------------------------------------

		they had St. Erasmus's hands spread
		each ligament stretched to the threshold of pain
		the body
		the most beautiful of torturing devices
		is crucifying St. Erasmus

		for you
		dancing on the string
		of eternal longings
		my love is a frail Christmas tree ornament
		in which you see my false faces
		made smaller and suddenly fisheyed

		O St. Erasmus
		martyr of the cross
		give me a mirror
		a clean flat one
		so that I would see
		the truest face of mine
		
   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
				
		***("swietemu Erazmowi rozpieto rece")
		-------------------------------------------------------------

		świętemu Erazmowi rozpięto ręce
		każde ścięgno podciągnięto do granicy bólu
		ciało
		najpiękniejsze z narzędzi tortur
		krzyżuje świętego Erazma

		dla ciebie
		tańczącego na sznurku
		wiecznych tęsknot
		moja miłość jest kruchym choinkowym cackiem
		w którym moje twarze fałszywe oglądasz
		zmniejszone nagle wypukłe

		święty Erazmie
		męczenniku krzyża
		daj mi lustro
		czyste płaskie
		żebym zobaczyła
		najprawdziwszą twarz moją

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up