Wiersze Wybrane, page 319
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("little one tiny one don't go")
		-------------------------------------------------------------

		little one tiny one don't go
		the world
		a yard's four corners
		kitten -- come here kitty kitty
		doggy -- bow wow
		ribbon book candy
		a woven bear much worn out
		and a doll in a hoopskirt
		sitting in the middle of the bed

		little one tiny one
		a life
		lizard hands
		sparrow feet
		hopping over cobblestones
		and the stones
		hard and cool
		when put a cheek to or
		kissed

		little one
		no bigger than death
		which comes
		surefootedly
		from the heart to the throat
		coats the mouth with purple
		and snuffs out the eyes
		like a white monastic sister does
		candles in a church

   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
				
		***("mala malutka nie odchodz")
		-------------------------------------------------------------

		mała malutka nie odchodź
		świat
		cztery strony podwórka
		kotek -- kici kici
		piesek -- hau hau
		wstążka książka cukierek
		barchanowy miś już wytarty
		i lalka w krynolinie która
		siedzi pośrodku łóżka

		mała malutka
		życie
		ręce jaszczurek
		stopy wróble
		przeskakujące kostki bruku
		i kostki bruku
		twarde chłodne
		jeśli przyłożyć policzek albo
		pocałować

		mała
		nie większa od śmierci
		która przychodzi
		stąpając pewnie
		od serca pod gardło
		fioletem powleka usta
		i gasi oczy
		jak świeczki w kościele
		biała zakonna siostra

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up