Wiersze Wybrane, page 321
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("when her hands embraced the world...")
		-------------------------------------------------------------

		when her hands embraced the world
		they were soft and smooth
		like the inside of a flower
		this was a world of scent
		and all manner of human bees
		of swarming instinct loitered about it
		interning
		everyday honey

		today her hands
		remind of the death of a flower
		dried out
		and hollow
		they depart to within themselves
		they recede from the world

	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
			
		***("kiedy jej rece obejmowaly swiat")
		-------------------------------------------------------------

		kiedy jej ręce obejmowały świat
		były miękkie i gładkie
		jak wnętrze kwiatu
		to był świat zapachu
		i wałęsały się po nim
		ludzkie pszczoły o stadnym instynkcie
		codzienny miód
		wchłaniające

		dzisiaj jej ręce
		przypominają śmierć kwiatu
		suche
		i puste
		odchodzą w głąb siebie
		ubywają ze świata

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up