Wiersze Wybrane, page 323
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("are all the days lost on the dead")
		-------------------------------------------------------------
		 
		are all the days lost on the dead
		days in the sun
		and days in the rain
		days in every season
		afternoons and evenings
		moments
		sections through moments
		all the breaths and words
		later
		necklaces made of days
		colorful necklaces
		years
		epochs
		do we all lose all of it
		in living?

		I am looking out on the already dead day
		I am thinking

	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("czy wszystkie dni sa stracone dla umarlych")
		-------------------------------------------------------------
	 
		czy wszystkie dni są stracone dla umarłych
		dni w słońcu
		i dni w deszczu
		dni we wszystkich porach roku
		popołudnia i wieczory
		chwile
		przecięcia chwil
		wszystkie oddechy i słowa
		potem
		kolie dni
		naszyjniki kolorowe
		lata
		epoki
		czy wszyscy tracimy wszystko
		żyjąc?

		patrzę na dzień już umarły
		myślę

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up