Wiersze Wybrane, page 324
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("will the world die a little")
		---------------------------------------------------------
 
		will the world die a little
		when I die
 
		I look I look
		there goes the world
		dressed in a fox fur
 
		I never thought
		that I was a hair in its fur
 
		I was always here
		it -- there
 
		still
		it is nice to think
		that the world will die a little
		when I die	
 
	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
 
		***("czy swiat umrze troche")
		---------------------------------------------------------
 
		czy świat umrze trochę
		kiedy ja umrę
 
		patrzę patrzę
		ubrany w lisi kołnierz
		idzie świat
 
		zawsze byłam tu
		on -- tam
 
		a jednak
		miło jest pomyśleć
		że świat umrze trochę
		kiedy ja umrę
 
            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up