Wiersze Wybrane, page 325
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("of such threads the body is woven")
		------------------------------------------------------------
		 
		of such threads the body is woven
		rapture and pain rapture and pain

		I saw him carved in wood
		I saw him in a cloud
		I saw in a ray

		and everywhere he coursed with my pulse
		breathed with the see-through phantom of my lungs

		I am a church
		ah I am doubtlessly a gothic church
		with this sleek blood flow
		in shiver

		risen above myself
		with thirsting lips
		I drink space

	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("z takich nitek jest uplatane cialo")
		------------------------------------------------------------
	 
		z takich nitek jest uplątane ciało
		zachwyt i ból zachwyt i ból

		widziałam go wyciosanego w drzewie
		widziałam go w chmurze
		widziałam w promieniu

		i wszędzie pulsował moim tętnem
		oddychał przezroczystą zjawą moich płuc

		jestem kościołem
		ach jestem niewątpliwie gotyckim kościołem
		z tym smukłym krwiobiegiem
		w dreszczu

		uniesiona nad sobą
		spragnionymi ustami
		piję przestrzeń

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up