Wiersze Wybrane, page 326
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("24 hours is a long time")
		------------------------------------------------------------
 
		24 hours is a long time
		were I not to die several times
		per 24 hours
		how would I fill the time

		I have hands full of it
		and hair full of it
		a tiresome spiderwork it is
		a web

		and when it goes away
		I become so completely light
		like a crumb of earth
		which had its thinking removed

	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("doba jest taka dluga")
		------------------------------------------------------------
	 
		doba jest taka długa
		jeśli nie będę umierać kilka razy
		na dobę
		czym wypełnię czas

		mam go pełne ręce
		i pełne włosy
		to jest żmudna praca pająków
		sieć

		a gdy odchodzi
		zostaję zupełnie lekka
		jak okruch ziemi
		której odjęto myśl

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up