Wiersze Wybrane, page 327
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("the departing have unhappy eyes")
		------------------------------------------------------------
 
		the departing have unhappy eyes
		the left behind are sad-eyed
		where is wisdom?

		in the summer it blossoms in the sunflower
		so as to change into oily seed

		on a fence sparrows are lurking
		in the bushes the eyes of cats

		and a dream so long as a thought about fur
		purring warming

	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("odchodzacy maja oczy niewesole")
		------------------------------------------------------------
	 
		odchodzący mają oczy niewesołe
		pozostali mają smutne oczy
		gdzie jest mądrość?

		latem zakwita w słoneczniku
		żeby się zmienić w oleiste ziarno

		na płocie czają się wróble
		w zaroślach oczy kotów

		i sen długi jak myśl o futrze
		mruczącym ciepłym

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up