Wiersze Wybrane, page 330
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("the sun renders golden the cheeks of the living")
		------------------------------------------------------------

		the sun renders golden the cheeks of the living
		the wind moves apart their hair
		the good earth bears radishes and apples
		yet for him -- what?

		for the living -- the flowers bloom in meadows
		and colors do on the canvas
		smiling at life and crying are
		the pages of books
		yet for him -- what?

		the living -- mingle their travails
		together stooping under every worry
		they brighten eyes with love
		and he -- what?

		the world of the dead more expansive
		than our world
		haunts with emptiness

	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
			
		***("zywym slonce pozwaca policzki")
		------------------------------------------------------------

		żywym słońce pozłaca policzki
		wiatr włosy roztrąca
		dobra ziemia rodzi rzodkiewki i jabłka
		a jemu -- co?

		żywym -- kwitną kwiaty na łące
		i kolory na płótnach
		życiu uśmiechają się i płaczą
		karty książek
		a jemu -- co?

		żywi -- mieszają swoje smutki
		wspólnie pochylają się nad każdą troską
		rozjaśniają oczy miłością
		a on -- co?

		świat umarłych rozleglejszy
		od naszego świata
		straszy pustka

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up