Wiersze Wybrane, page 332
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("goodbye to your gray hair")
		-------------------------------------------------------------

		goodbye to your gray hair
		to the eyes -- foreseeing twilight
		which will salve life

		goodbye to your crooked fingers
		bent around a yellow candle

		alledgedly a few tears
		fell on the wilted cheeks
		and someone intoned "hosanna"

		you said: tomorrow
		I will be a gaunt stiff
		you will give me away to earth

		life escaped softly
		in felt slippers
		the night -- did not weep
		she came

		through spread fingers
		I see her -- so cold
		she is napping
		in my living body
		she is sleeping
		in your living body
		and someone intoned "hosanna"
		
   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
				
		***("do widzenia twoim siwym wlosom")
		-------------------------------------------------------------

		do widzenia twoim siwym włosom
		oczom -- przewidującym zmierzch
		który ukoi życie

		do widzenia twoim krzywym palcom
		zagiętym wokól żółtej świeczki

		podobno jakię łzy
		opadły na zwiędłe policzki
		i ktoś zanucił "hosanna"

		powiedziałaś: jutro
		będę posępnym trupem
		oddacie mnie ziemi

		życie uciekło miękko
		w filcowych trepkach
		noc -- nie płakała
		przyszła

		poprzez rozstawione palce
		widzę ją -- zimną
		drzemie
		w moim żywym ciele
		śpi
		w twoim żywym ciele
		a ktoś zanucił "hosanna"

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up