Wiersze Wybrane, page 334
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("of interest is the cape of whatever hope")
		-------------------------------------------------------------

		of interest is the cape of whatever hope
		here passions shine
		like copper vases
		pure
		here rise the vapors
		of passion

		love
		dressed in a short coat
		that trembles with impatience
		with knees under the chin
		in the corner
		eyes -- the lanterns
		she is sending into the dark
		eyes -- they are aflame

		jealousy
		a dance of quickened fingers on the windowpane
		the softness of snow
		raked with greed
		the burn of breath --
		the use of fractions of space
		the wind --
		encompassing everything
		braiding the scattered elements of the world
		a perfect existence
		where I wait
		curled up in a ball -- for the blow
		
	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("ciekawy jes przyladek wszelakiej nadzieji")
		-------------------------------------------------------------
	
		ciekawy jest przylądek wszelakiej nadzieji
		tu namiętnosci świecą
		jak miedziane wazy
		czyste
		tu się unoszą opary
		namiętności

		miłość
		ubrana w krótki płaszcz
		drżący z niecierpliwości
		z kolanami pod brodą
		w kącie
		oczy -- latarnie
		wysyła w mrok
		oczy -- płoną

		zazdrość
		taniec szybkich palców na szybie
		śniegu miękkość
		grabiona zachłannie
		spalanie oddechu --
		wykorzystywanie ułamków przestrzeni
		wiatr --
		obejmujący wszystko
		wiążący rozsypane elementy świata
		doskonałe instnienie
		gdzie czekam
		zwinięta w kłębek -- na cios

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up