Wiersze Wybrane, page 336
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("one lives only a moment")
		-------------------------------------------------------------

		one lives only a moment
		and time --
		is a clear pearl
		filled with breath

		and furniture is sharp-edged
		and the body -- delicate
		and the earth -- flat everywhere
		and the sky -- unreachable

		love is a word
		the brain -- a metal box
		wound up daily
		with a silver key of delusion

		a curiosity for knowing
		a desire for sensing
		a lust for shining
		a stubbornness for being

		and mercy is a feeble flower
		a delicate flower
		which sometimes blossoms in dreams

   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
				
		***("zyje sie tylko chwile")
		-------------------------------------------------------------

		żyje się tylko chwilę
		a czas --
		jest przezroczystą perłą
		wypełnioną oddechem

		a meble są kanciaste
		a ciało -- delikatne
		a ziemia -- wszędzie płaska
		a niebo -- nieosiągalne

		miłość jest słowem
		mózg -- metalową skrzynką
		nakręcaną codziennie
		srebrnym kluczem ułudy

		ciekawości by wiedzieć
		pragnienia aby znać
		pożądania aby błyszczeć
		uporu aby istnieć

		a litość jest wątłym kwiatem
		delikatnym kwiatem
		który czasem zakwita w snach

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up