Wiersze Wybrane, page 337
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("sometimes")
		-------------------------------------------------------------

		sometimes
		terribly homesick
		I appear to people
		in my old face
		I walk on my old feet
		and touch their smile
		with old hands

		but I am betrayed
		by the see-through skin
		suggestive of paper's grain
		and the stillness of irises
		and following my passage
		there's not a slightest trail in the snow
		
		and suddenly struck by knowledge
		they move aside frightened
		offering me the big white space
		horizonless

	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
			
		***("czasem")
		-------------------------------------------------------------

		czasem
		stęskniona okrutnie
		pojawiam się ludziom
		w dawnej mojej twarzy
		idę na moich dawnych stopach
		i dotykam ich uśmiechu
		dawnymi rękoma

		ale zdradza mnie
		przejrzystość skóry
		przypominającej strukturę papieru
		i nieruchomość źrenic
		i po przejściu moim
		brak najlżejszego śladu na śniegu

		i nagle porażeni wiedzą
		rozsuwają się wylęknieni
		ofiarując mi wielką białą przestrzeń
		bez horyzontu

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up