Wiersze Wybrane, page 343
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		Elster
		-------------------------------------------------------------

			Elster --
		what were you when you were not
		when there had been no reflection on the water which passes
		the cloud your wing sliced apart has closed up nicely
		and flows above you
			you are passing
		with all the splendor of dark wings warm plumage
		with all the voracity of a long slim beak
			you are leaving -- you are flying off
		you cast the beak's rod quick as thunder and having snared
			         the pray you fled into the leaves
			Elster
		the water is the same albeit they tore out her slick oblong
			                       heart

   Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
				
		Elster
		-------------------------------------------------------------

			Elster --
		czym byłaś gdy cię nie było
		gdy nie było nawet odbicia na wodzie która przemija
		chmura rozkrojona twoim skrzydłem zrosła się pięknie
		i płynie nad tobą
			przemijasz
		z cała wspaniałością ciemnych skrzydeł ciepłych piór
		z całą żarłocznością długiego wąskiego dzioba
			odchodzisz -- odlatujesz
		szybka jak piorun zarzuciłaś wędkę dzioba i schwyciwszy
			            zdobycz pierzchłaś w liscie
			Elster
		woda jest taka sama chociaż wydarto jej śliskie podłużne
			                        serce

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up