Wiersze Wybrane, page 344
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("in Trenton Park")
		------------------------------------------------------------
		 
		in Trenton Park
		the trees were differently green
		the grass taller
		you lay on the grass
		I saw
		the cruel laziness of your eyes
		get up -- I said
		you got up
		a sudden shiver
		went through the ground
		and under a sunny sky
		all the leaves broke into a song
		
	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		*** ("w Trenton Park")
		-----------------------------------------------------------
		 
		w Trenton Park
		drzewa były inaczej zielone
		trawa wyższa
		leżałeś na trawie
		widziałam
		oczu twoich okrutne lenistwo
		wstań -- powiedziałam
		wstałes
		nagły dreszcz
		przenikną ziemię
		i pod niebem pogodnym
		rozśpiewaly/ się wszystkie liście
 
            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up