Wiersze Wybrane, page 345
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("my body is like a stray dog...")
		-------------------------------------------------------------

        my body is like a stray dog
        if it steals the bone of caress then likely from the sun
        later people will say -- this is love poetry
        but these are really the red fibers of solitude
 
        dumpsters for emotions -- it is envious even of them
        it will tiptoe around a prostitute with a soldier
        it will smile to a she-cat streaking under a fence
        it will whisper goodnight to the birds huddled by a wall
 
        and losing its way like so it will await the steep dawn
        stray -- increasingly of no need to itself
        less and less knowing and understanding
        more and more astonished...
 
	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("moje cialo jest jak bezpanski pies")
		-------------------------------------------------------------

		moje ciało jest jak bezpański pies
		jeśli skradnie kość pieszczoty to chyba słońcu
		ludzie potem mówią -- liryka miłosna
	
		śmietniki uczuć -- nawet tym zazdrości
		prostytutkę z żołnierzem ominie na palcach
		uśmiechnie się do płotem przemykającej kotki
		szepnie dobranoc ptakom przywartym do muru

		i tak blądząc doczeka wysokiego świtu
		bezpańskie -- coraz bardziej sobie niepotrzebne
		coraz mniej umiejące i rozumiejące
		coraz bardziej zdumione...
		
            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up