Wiersze Wybrane, page 346
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("this kiss")
		-------------------------------------------------------------

		this kiss
		smelled of a chewed poppy stalk
		red it spilled from the lips
		this kiss
		blossomed
		in the soft hollow of the palm of hand
		when I tiptoed
		it would ring
		in the ripened field
		but by then
		I was gone
		I had vanished
		in this golden kiss

	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("ten pocalunek")
		-------------------------------------------------------------

		ten pocałunek
		pachniał jak rozgryziona łodyga maku
		czerwono posypał się z warg
		ten pocałunek
		zakwitł
		w miękkim wgłębieniu dłoni
		kiedy się wspięłam na palce
		dzwonił
		w dojrzałym polu
		lecz wtedy
		nie było już mnie
		znikłam
		w tym złotym pocałunku
		
            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up