Wiersze Wybrane, page 347
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("I have you in the wildly dancing blood")
		-------------------------------------------------------------

		I have you in the wildly dancing blood
		in teeth
		with threads of nerves sewn in a knot
		I feel -- the golden desire of your body
		I caress it with my hand
		lightly
		lightly
		I bend
		from everywhere
		from the end all the way to the beginning
		and again
		to the end
		I am
		within you
		I am up over you
		all of me -- in you

	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
			
		***("mam ciebie w roztanczonej krwi")
		-------------------------------------------------------------

		mam ciebie w roztańczonej krwi
		w zębach
		nitkami nerwów związanych w supeł
		czuję -- złotą namiętność twojego ciała
		przeciągam po nim reką
		lekko
		lekko
		gnę się
		zewsząd
		z końca aż do początku
		i znów
		do końca
		jestem
		pośrodku ciebie
		wspięta nad tobą
		cała -- w tobie

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up