Wiersze Wybrane, page 348
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("anticipation is our time...")
		-------------------------------------------------------------

		anticipation is our time
		and to wait for you is best
		so many evenings
		have blossomed in the laughing sky

		we are the same
		we hold hands
		and even the cat by the stove fell silent
		and listens on to the rain coming down

		the drops splash -- those are your feet
		you walk to me through golden puddles
		your face is wet -- I will kiss off the rain
		come come

		into my warm hands
		into my hands expecting you
		into my greedy mouth
			like rain

	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
			
		***("oczekiwanie jest nasza pora")
		-------------------------------------------------------------

		oczekiwanie jest naszą porą
		a najlepiej czekać na ciebie
		tyle wieczorów
		zakwitło na roześmianym niebie
		
		jesteśmy tacy sami
		trzymamy się za ręce
		i nawet kot pod piecem zamilkł
		i słucha jak pada deszcz

		pluszczą krople -- to twoje nogi
		idziesz do mnie przez złote kałuże
		twarz ci zmokła -- scałuję deszcz
		chodź chodź

		w moje ręce ciepłe
		w moje ręce oczekujące
		w moje usta zachłanne
			jak deszcz

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up