Wiersze Wybrane, page 349
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		About You
		-------------------------------------------------------------

		in the evening you are brown
		in the evening you are green
		you are yellow in the evening

		you smell tart
		like a crushed leaf of acacia
		it is soft around here
		from the leaves of chamomile and the leaves of sage

		you have callused hands
		you have hands that suffer no opposition
		you hold my neck in hand

		the obedience of my hair
		is more perfect
		than the obedience of a flower

		a bee running late
		buzzes
		flying by low
		over the glint in your eyes

		the round moon
		looks on from the bottom of a pond
		the stars shout

		you are golden in the evening -- like the evening

	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:
			
		O tobie
		-------------------------------------------------------------

		jesteś wieczorem brązowy
		jesteś wieczorem zielony
		jesteś zółty wieczorem

		pachniesz cierpko
		jak roztarty liść akacji
		wokół jest miękko
		od liści szalwii i liści rumianka

		masz ręce twarde
		masz ręce nie znoszące oporu
		trzymasz mój kark ręką

		posłuszeństwo moich włosów
		jest doskonalsze
		od posłuszeństwa kwiatu

		spóźniona pszczoła
		brzęczy
		przelatując nisko
		nad błyskiem twoich oczu

		okrągły księżyc
		patrzy z dna stawu
		gwiazdy krzyczą

		jesteś złoty wieczorem -- jak wieczór

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up