Wiersze Wybrane, page 352
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("every day")
		-------------------------------------------------------------

		every day
		I dissect my body
		all the entrails
		I take them out and examine
		setting apart
		desire
		longing
		pain

		perfectly apolitical
		asocial
		I squat
		before a heap of meat
		segregating
		like a butcher in a butcher's shop
		desire
		longing
		pain		
		
	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("codziennie")
		-------------------------------------------------------------

		codziennie
		sekuję moje ciało
		wszystkie wnęczności
		wyjmuję i oglądam
		oddzielnie układam
		pragnienie
		tęsknotę
		ból

		doskonale apolityczna
		aspołeczna
		siedzę w kucki
		nad stosem mięsa
		segreguję
		jak rzeźnik w jatce
		pragnienie
		tęsknotę
		ból
		
            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up