Wiersze Wybrane, page 353
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("this love is a convict")
		-------------------------------------------------------------

		this love is a convict
		sentenced to death
		it will die
		in two short months

		the world features space and time
		you will leave me

		the world features futility and necessity
		I cannot keep you
		with any kiss
		
		***("ta milosc jest skazancem")
		-------------------------------------------------------------

		ta miłość jest skazańcem
		zasądzonym na śmierć
		umrze
		za krótkie dwa miesiące

		na świecie jest przestrzeń i czas
		odejdziesz ode mnie

		na świecie jest niemoc i konieczność
		nie zatrzymam cię
		żadnym pocałunkiem
		
            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up