Wiersze Wybrane, page 354
Halina Poświatowska (English translation + Polish original)


 

		untitled ("my yielding knees")
		------------------------------------------------------------
		 
		my yielding knees
		and your hand on my neck
		-- the sun saunters 
		over the big sky --

		attracted by
		the hue of your iris
		it bends back eyelids
		and drinks moisture

		and later
		the earth is parched and brown
		the golden spots of light
		wander over it

		your fingers
		declining
		my neck

	Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland:

		***("moje kolana ustepujace")
		-----------------------------------------------------------
		 
		moje kolana ustępujące
		i twoja dłoń na mojej szyji
		-- po wielkim niebie
		chodzi słońce --

		zwabione
		barwą twoich źrenic
		odgina powieki
		i wilgoć pije

		a potem
		ziemia jest sucha i brunatna
		błądzą po niej
		złote centki światła

		palce twoje
		odchylające w dół
		moją szyję

            Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
            translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
            http://twice22.org/HalinaFAQ/

up